Είστε εδώ

Μυγδάλης Λάμπρος, «Βιβλιογραφία μεταφράσεων του Δημ. Στ. Δήμου», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 353-356 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1984), σ. 101-107