Είστε εδώ

Μόσχος Ευάγγελος Ν., «Θεόδ. Ξύδη, Παλαμάς», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 350-352 (Απρίλιος-Ιούνιος 1984), σ. 93-95