Είστε εδώ

Dransfield Michael, «Pas de deux για εραστές», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 335-337 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1983), σ. 26