Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Νίκος Νικολαΐδης, 11 διηγήματα (επιλογή)», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 321-322 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 166-167