Είστε εδώ

Morina Mimmo, «Είν' η μηλιά ανθισμένη», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 311-313 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1981), σ. 36