Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Θέα απ' τη λεκάνη της ξενιτιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 311-313 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1981), σ. 7