Είστε εδώ

Williams Tennessee, «Δεν είμ' εγώ πολυσύνθετος, αλλά η ζωή», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 311-313 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1981), σ. 3-6