Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Σπύρος Τσακνιάς, Ο κύκλος (με έξι σχέδια της Εύης Τσακνιά)», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 95-96