Είστε εδώ

Τσαλουμάς Δημήτρης, «Άσωτος Β΄», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 299-301 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1980), σ. 27