Είστε εδώ

Αντωνίου Χρήστος, «Αίσθηση απουσίας», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 296-298 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 186-187