Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κρίτων Αθανασούλης», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 296-298 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 145