Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αθανασίας Βουτσή, Διθύραμβος», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 293-295 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1979), σ. 133-134