Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Δημοσθένη Ζαδέ, Αρίστος Σταθόπουλος», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 293-295 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1979), σ. 129-130