Είστε εδώ

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Τα μάτια των φυκιών», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 293-295 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1979), σ. 127