Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Όλα τα αρώματα της Αραβίας», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 293-295 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1979), σ. 113