Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Λεύκιος Ζαφειρίου, Σχεδόν μηδίζοντες, Τα τετράδια του Ρήγα», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 287-289 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1979), σ. 48