Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Ιμπέρια», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 284-286 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1978), σ. 99