Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «[Jean Orizet, εργοβιογραφικό σημείωμα]», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 86