Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Στέλιου Ντόμαλη, Ο τελικός σκοπός», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 275-279 (Ιανουάριος-Μάιος 1978), σ. 43-44