Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Βασίλης Καραβίτης, Στη σκιά του μακρόβιου κόσμου», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 275-279 (Ιανουάριος-Μάιος 1978), σ. 40-41