Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ξέρω καλά. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 169-170