Είστε εδώ

Πολύζος Αχιλλέας, «Επεισόδιο Α. Η πόλη», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 151