Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργης, «Ταριχευτήριον πουλιών», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 43