Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Αναφορά στο τελευταίο του ποιητικό έργο και τη βιοθεωρία του», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 254-258 (Απρίλιος-Αύγουστος 1976), σ. 84-89