Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 149-151