Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Σπύρου Πλασκοβίτη, Το συρματόπλεγμα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 89-90