Είστε εδώ

Ζακυθηνός Αλέξης, «Οι χειραψίες», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 160