Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Τάσος Κόρφης, Ένα έρημο σπίτι. Πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 40-41