Είστε εδώ

Trakl Georg, «Στην άνοιξη», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 20