Είστε εδώ

George Stefan, «Από το βιβλίο Ύμνοι», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 19-20