Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Ανύποπτος του θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 1-2