Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Παντελή Καλιότσου, Η τριλογία της Λεωφόρου. Μάθημα δολοφονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 184-185