Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Στα ίχνη του συγγραφέα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 166-173