Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Αντρέα Καραντώνη, Ιστορίες φαντασμάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 219-220 (Μάιος-Ιούνιος 1973), σ. 88-89