Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Είμαι ευτυχής (από τις Περιπτώσεις Καθημερινότητος Δ' )», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 219-220 (Μάιος-Ιούνιος 1973), σ. 73