Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Κίρκη», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 219-220 (Μάιος-Ιούνιος 1973), σ. 64-65