Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ελένης Κιτσοπούλου, Κυριακή. . . Αφθονία. 4 μονόπρακτα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1972), σ. 75-76