Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιάννη Χατζίνη, Το δώρο της ζωής», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1972), σ. 74