Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Το σώμα είναι αυτό που γεύτηκε», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 197-200 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1971), σ. 120-121