Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Η βροχή δροσέρεψε την ομορφιά», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 197-200 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1971), σ. 114