Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Θάνατος Βάγιου Μπαγλάνη]», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 197-200 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1971), σ. 113