Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ανδρέα Λασκαράτου, Ιδού ο άνθρωπος, επιμέλεια: Γ. Γ. Αλισανδράτου», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 83