Είστε εδώ

de Lattre Alain, «Η δύναμη των πραγμάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 49-57