Είστε εδώ

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 152