Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 150