Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πίτσας Γαλάζη, Δέντρα και θάλασσα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 210-211