Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Σωκράτη Καλαϊτζή, Σκιάχτρα ντυμένα με σμόκιν φιλανθρώπων», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 209-210