Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ο ήρωας της πολυκατοικίας ή τα βιβλία», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 201-207