Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 172-174 (Ιούνιος-Αύγουστος 1969), σ. (έσω οπισθόφυλλο)