Είστε εδώ

Χ. Μ., «Κυπριακαί Σπουδαί ΛΑ΄ (1967). Αφιέρωμα εις Πορφύριον Δίκαιον», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 148-149